viernes, 17 de diciembre de 2010

Guía de lecturaAí vén correndo o nadal. Neve, vacacións, familia, lume...As longas noites do inverno dan para todo. Tamén para ler. Esta guía é unha proposta para que, cun libro amigo, percorramos universos infinitos.

viernes, 10 de diciembre de 2010

Dia dos dereitos humanos


O noso é un mundo violento. Cada día despertámonos cunha imaxe de violencia:  políticos lanzándose as cadeiras no Parlamento, empurróns e pelexas nos estadios de fútbol, acoso escolar nos centros de ensino...conflictos por todas partes,  froito da inxustiza, a exclusión e a vulneración dos dereitos dos demais,  que impiden a convivencia pacífica.
Pensamos que a violencia é evitable se non só nos abandeiramos cos dereitos,  senón tamén coas obrigas; se resolvemos os conflictos co diálogo, con alternativas, se temos en conta a reciprocidade...se chegamos a acordos que nos permitan convivir.

jueves, 25 de noviembre de 2010

En contra da violencia de xénero


Mentras teñamos que adicar días de...quere dicir que se seguen a vulnerar os dereitos humanos. No fondo todo se reduce ao mesmo: hai violencia de xénero porque non se respeta o dereito das persoas á integridade física e sicolóxica; hai que celebrar o día da muller traballadora porque  aínda se lle segue a negar o traballo en iguais condicións que as do home. Virá algún día en que as pesoas non sexamos lobos para as persoas?