jueves, 25 de noviembre de 2010

En contra da violencia de xénero


Mentras teñamos que adicar días de...quere dicir que se seguen a vulnerar os dereitos humanos. No fondo todo se reduce ao mesmo: hai violencia de xénero porque non se respeta o dereito das persoas á integridade física e sicolóxica; hai que celebrar o día da muller traballadora porque  aínda se lle segue a negar o traballo en iguais condicións que as do home. Virá algún día en que as pesoas non sexamos lobos para as persoas?